Miljöpolitik och transportsektorn - dynamiska effekter och osäkerhet i beslutsfattandet

Diarienummer 2008-03166
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Borlänge
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - augusti 2013
Status Avslutat