Miljöanpassade båtbottenfärger för fritidsbåtar. Samarbetsprojekt mellan I-Tech och Volvo Penta.

Diarienummer 2009-00784
Koordinator I-Tech AB
Bidrag från Vinnova 4 445 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - oktober 2010
Status Avslutat