Mikrodynamik, innovation och ledning när tjänster produceras i samspel med kund

Diarienummer
Koordinator Handelshögskolan i Stockholm - Centre for advanced studies in leadership
Bidrag från Vinnova 4 450 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - juni 2014
Status Avslutat