Mikrodynamik, innovation och ledning när tjänster produceras i samspel med kund

Diarienummer
Koordinator Handelshögskolan i Stockholm - Centre for advanced studies in leadership
Bidrag från Vinnova 4 450 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - juni 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01744

Statistik för sidan