Mikro- makromodeller för mätning av logistik

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2006 - december 2008
Status Avslutat