MIIF: Att mäta innovation och innovativa förmågor

Diarienummer 2014-00906
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Många chefer börjar med och fastnar i de hundratalet sätt som finns för att mäta innovation. Fel val producerar mängder av data utan mening och leder beteende i oönskade riktningar. Syfte och mål är att hjälpa alla som arbetar med innovationsmätning att undgå fallgropar och istället bygga kunskap kring hur innovation kan och bör mätas mer effektivt. Vårt projekt har bidragit med 1) Diagnosverktyg för identifikation av innovationsförmåga, 2) Roadmap med steg och aktiviteter för att utveckla förmågan att mäta innovation, 3) Modell som visar hur innovationsmått utvecklas över tid.

Resultat och förväntade effekter

Vårt projekt har resulterat i 1) ett ´diagnosverktyg´, 2) en ´roadmap´, 3) en ´modell´ som alla bidrar till kunskap om innovationsmätning och innovativ förmåga. Vi har genom workshops träffat mer än 80 chefer från över 50 olika företag för att sprida våra resultat. Konsultföretaget United Minds har skapat ett nytt erbjudande kring ´Innovation audits´ vilket helt bygger på vårt diagnosverktyg. Veckans Affärer har uppmärksammat vårt projekt och särskilt vår roadmap. Akademiskt har vi presenterat våra resultat i fem konferensartiklar och har tre artiklar i peer-review processer.

Upplägg och genomförande

Vårt arbete i projektet har genomförts i fyra steg där vi dels har arbetat med våra fallföretag, dels med företag inom tre nätverk där vi har spridit och validerat våra resultat. I tillägg har vi även blivit inbjudna till att presentera och diskutera våra resultat och ge input till innovationsmätning i närmare tio bolag. Steg 1: kvalitativa intervjuer och litteraturstudier. Steg 2: fördjupning i fallföretag och modellutveckling. Steg 3: detaljerad verifiering och feedback av modeller samt anpassning av modeller till fallföretag. Steg 4: bred verifiering och resultatspridning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.