Migrationsinfo för alla

Diarienummer 2014-04466
Koordinator FORES (FORUM FÖR REFORMER OCH ENTREPRENÖRSKAP)
Bidrag från Vinnova 239 520 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

I och med omstruktureringen av tabelldata på migrationsinfo.se är informationen väsentligt mer tillgänglig för programmerare än tidigare. Många grafer och tabeller har omarbetats och kompletterats för att underlätta återanvändningen. Framförallt är tabellerna separerade från varandra och tillgängliga som individuella csv-filer. Nu kan programmerare hämta data via dcat-filen och kontinuerligt få uppdaterad information om förändringar av statistiska data. Vi ser det som ett lyckat bidrag till spridningen av idéer om öppna data och internets roll som infrastruktur.

Resultat och förväntade effekter

Metadata om statistiken och tabellerna är publicerade enligt DCAT-AP. All data länkas från en dcat-fil som kontinuerligt uppdateras med information om förändringar av statistiska data. Länkade data är publicerat i csv- format (comma-separated values). Vi har även omarbetat och kompletterat en hel del text och data. - Tabeller har separerats från varandra och finns nu tillgängligt som individuella csv-filer - Grafer och tabeller har omarbetats och kompletterats för att underlätta återanvändning. - Dcat-filen finns på http://www.migrationsinfo.se/datasets/dcat

Upplägg och genomförande

Arbetet har gjorts i tre delar. 1. Omarbetningar och kompletteringar av materialet. 2. Uppdelning av tabeller i indviduella delar och publicering av dessa i csv- format. 3. Kodning av DCAT- lista och databas för DCAT- informationen. Kodningen av DCAT-listan gjordes när tabeller och data strukturerats som individuella filer och gick som planerat. Projektet som helhet förlängdes dock på grund av missförstånd om vilken sorts data som skulle publiceras.

Externa länkar

Lista över migrationsdata i dcat- format.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.