Migrating User Interfaces

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 4 300 000 kronor
Projektets löptid september 2002 - januari 2006
Status Avslutat