Migrating User Interfaces

Diarienummer 2002-00935
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 4 300 000 kronor
Projektets löptid september 2002 - januari 2006
Status Avslutat