MICA - Modellering av Interaktion mellan Cyklister och Fordon

Diarienummer 2017-05522
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Fordonssäkerhet
Bidrag från Vinnova 5 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
Ansökningsomgång Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan

Syfte och mål

MICA-projektet avser att modellera interaktionen mellan cyklister och fordon för att 1) vidareutveckla intelligenta (kooperativa) system som Frontal Collision Warning and Automated Emergency Braking, 2) påverka utformningen av testscenarier för Euro NCAP (inklusive virtuella simuleringar) och 3) ge input till hur ett automatiserat fordon bör samverka utan att överraska eller skrämma cyklister.

Förväntade effekter och resultat

Inom MICA-projektet kommer ett ramverk för modellering av cyklist- och bilinteraktion att utvecklas. Detta ramverk kommer att bygga vidare på resultat från projekt som EFRAME, samt kunskaper om förarmodellering från QUADRAE. Vidare kommer modellering av förare och cyklist att tas fram för longitudinella scenarier. Naturalistisk cykling- och kördata kommer att användas i utveckling och verifiering av dessa modeller.

Planerat upplägg och genomförande

Data från provbana, som samlas in inom projektet, kommer att användas för att bestämma hur faktorer i interaktionen mellan cyklist och bil påverkar beteende i dessa scenarier. Baserat på ramverket och insamlad data kommer MICA 1) modellera hur fordon kör om cyklister, 2) implementera modeller i ett smart Automated Emergency Braking (AEB) system och 3) utvärdera säkerhetsnyttan med smart AEB genom virtuell simulering

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.