Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MICA - Modellering av Interaktion mellan Cyklister och Fordon

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Fordonssäkerhet
Bidrag från Vinnova 5 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - maj 2020
Status Avslutat
Slutrapport 2017-05522engelska.pdf(pdf, 795 kB) (In English)

Syfte och mål

MICA-projektet modellerade förarens beteende i den första fasen av en omkörningsmanöver, när en förare närmade sig en cyklist bakifrån med mötande trafik. Modellen förutsäger sannolikheten att en förare kommer att bromsa eller styra för att strategiskt utföra en accelererande respektive flygande manöver. Denna modell har integrerats i ett koncept för smart aktivt säkerhetssystem för att undvika kollisioner, som ger tidiga (ändå acceptabla) varningar och ingripanden. Med simuleringar har säkerhetsnyttan uppskattats med det smarta aktiva säkerhetssystemet.

Resultat och förväntade effekter

MICA levererade 1) ett dataset insamlat med två robotar 2) ett modelleringsramverk 3) en ny förarmodell 4) ett smart system för att undvika kollisioner som använder förarmodellen 5) en säkerhetsnyttoanalys som visar att de nya FCW på egen hand estimerats minska antalet dödsolyckor med 53-96% och en minskning av skadorna med 43-93%. Under MICA har TRL-nivån på det smarta aktiva säkerhetssystemet ökat från 1-2 till 4 vid projektavslut. Nio vetenskapliga bidrag beskriver resultaten från projektet: en licentiatuppsats, tre konferensbidrag, fem vetenskapliga artiklar.

Upplägg och genomförande

MICA uppfyllde de uppsatta målen genom att utveckla en förarmodell, integrera den i ett koncept för aktivt säkerhetssystem samt estimera vilken nytta det skulle kunna göra i trafiken. Projektuppsättningen, vilket involverade tre doktorander och en plan för expansion av projektet från början, visade sig vara en bra strategi för att forskningen skulle ska bli väsentlig för att få genomslag.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2020

Diarienummer 2017-05522

Statistik för sidan