Metodutveckling för containmentdimensionering

Diarienummer 2009-01242
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 304 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - december 2013
Status Avslutat