Metoder för styrning av kreativ idéutveckling

Diarienummer 2013-03733
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 4 590 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt har syftat till att ta fram metoder med vilka företag kan styra såväl kollektiv som individuell kreativitet och idéutveckling på ett fruktbart sätt. De utvecklade metoderna har visat sig användbara genom tillämpning i deltagande företag och har också uppmärksammats på internationella konferenser och har även erhållit utmärkelser för sin praktiska tillämpbarhet. Projektet har lett till omfattande erfarenhetsutbyte mellan deltagande organisationerna och har via nätverk och utbildningar spritts till en bredare publik.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat och tillämpat metoder för ökad styrbarhet i kollektiv distribuerad idéutveckling. Genom tillämpning av dessa har deltagande företag ökat sin innovationsförmåga genom förbättrade resultat från den interna idéutvecklingen och därigenom förbättrat utnyttjandet av sin kollektiva kreativa potential. Utöver detta har projektet utvecklat ett dynamiskt svenskt nätverk kring ´Ideation management´.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära samarbete med SCA Hygiene Products, Ericsson, Volvo AB, Rolls-Royce och Assa-Abloy. I dessa organisationer har studier utförts för att finna önskvärda beteenden för idéskapande och idéutveckling samt effekter av olika styrmedel. Tillsammans med företagen har metoder för denna verksamhet utvecklats och testats. Metoderna, och kunskap om deras effekter, har spritts till ett intressenätverk för ´Ideation management´ och har integrerats i olika utbildningsprogram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.