Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Metoder för strukturell optimering av styrning i massatillverkning

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 4 506 600 kronor
Projektets löptid juni 2007 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

En pappers- och massaindustri omfattar en mängd processvariabler som är kopplade sinsemellan genom dynamiska samband i en komplex struktur. Tillsammans med styrsystemet så bildar dessa ett integrerat processystem där varje liten del påverkar helheten på ett sätt som är svårt att förutse. Därför finns det stor effektiviseringspotential i att betrakta styrningens struktur ur ett helhetsperspektiv, snarare än att optimera enskilda processteg. Målet är att vidareutveckla och nyutveckla metoder för strukturell analys och optimering så att de blir tillräckligt robusta och tillförlitliga för att kunna automatiseras eller paketeras i verktyg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Verktyget förväntas skapa ny kunskap för ännu effektivare användning av styrsystemet i ett komplext processystem. Projektet medför en konkurrensfördel för IKT-bolagen som kommer att kunna tillhandahålla strukturell analys som tjänst. Pappers- och massaindustrin gagnas genom att tjänsten skapar ny information om styrsystemets potential.

Upplägg och genomförande

För att kunna dra slutsatser om hur metoder för strukturell analys och optimering ska designas så att dessa kraftfulla verktyg blir tillgängliga för IKT-bolagen och anläggningsägarna, behövs det tillgång till realtidsdata och kunskap om mälderiprocessen. Detta ska ske tillsammans i nära samarbete med våra industripartners och deras mälderier i drift.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01658

Statistik för sidan