Metodarbete klusteranalys

Diarienummer 2012-00767
Koordinator Addendi AB
Bidrag från Vinnova 465 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

VINNOVA genomför regelbundet studier av Sveriges företag och kluster inom olika branscher för att följa den nationella och regionala utvecklingen. I detta projekt har ett generellt visualiseringsverktyg utvecklats för att illustrera branscher och branschsegment, parallellt med att visualiseringar för gruv- och mineralindustrin, maritima sektorn, informations- och ICT-industrin , energisektorn, stål/verkstadsindustrin och miljötekniksektorn har producerats. Visualiseringarna utgår ifrån ett flertal variabler och nya variabler kan tillföras efterhand.

Resultat och förväntade effekter

Visualiseringsverktyget har använts och förväntas användas i flera branschanalyser de närmaste åren. Det används i Vinnovas analysarbete och för att illustrera analysrapporter och presentationer. Andra nationella och flera regionala aktörer använder redan visualiseringarna för egna analyser.

Upplägg och genomförande

Initialt upprättades en kravspecifikation som utgångspunkt för den första versionen av visualiseringsverktyget. Test - och kvalitetssäkring utfördes och manualer upprättades. Verktyget användes sedan i flera kartläggningsprojekt och viss vidareutveckling och anpassning gjordes efterhand. En helt ny version har under 2013 utvecklats med erfarenheter från genomförda projekt. Den nya versionen har ny funktionalitet, nya gränssnitt och nya grafer. Dessa nya funktioner kan nyttjas av de projekt som väntas följa under 2014.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.