Metod för kvalitetssäkring av självkompakterande betong

Diarienummer
Koordinator BETONGINDUSTRI AKTIEBOLAG - BETONGINDUSTRI AB, HUVUDKONTOR
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - maj 2012
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Syftet med planeringsbidraget är att studera förutsättningarna för utveckling av en automatiserad metod för produktions- och mottagningskontroll av självkompakternade betong (SKB). Såväl tekniska möjligheter som affärs- och ekonomiska möjligheter utreds i studien för att etablera en lämplig metod för kvalitetssäkring av SKB på arbetsplats och vid betongfabrik. Planeringsarbetet visar på att syftet har uppfyllts dvs både förutsättningar för teknisk utveckling och affärsmässig utveckling har utretts.

Resultat och förväntade effekter

Branschnyttan med de automatiskerade provningsmetoden är tydlig: a) effektiv leverans av kvalitetssäkrad SKB b) kostnadsbesparingar c) ökad andel SKB. Marknadsanalysen visar på 200 till 300 enheter (Sverige). Metoden går att exportera. Lönsamhetskalkylen visar på kort återbetalningstid för investering. Tekniskt visar förtester att det finns en god potential för att metoden ska kunna fungera med tillräckligt hög relevans. Kommersialiseringsfrågor, partnerskap m m har utretts och förslag på partnerskap finns Plan för utvecklingsprojekt är framtagen

Upplägg och genomförande

Planeringsbidraget har genomfördes i följande steg för att undersöka genomförbarhet, lönsamhet etc: branschnytta, marknadsanalys, lönsamhetskalkyl, teknisk utveckling, kommersialiseringsfrågor, förslag till projektplan för utvecklingsprojekt. I ett första skede utfördes litteraturstudier där genomgång av kunskapsläge beträffande försöksmetoder. Därefter skedde förstudier i form av ett examensarbete för att kontroller tillförlitlighet och få idéer till fortsatt utveckling. Parallellt skedde marknads- och lönsamhetsanalyser. Förslag till fortsättning finns.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04396

Statistik för sidan