Methods for Subscale Flight Testing and Analytics, MESTA

Diarienummer 2017-01502
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Internationell samverkan med aktörer i Brasilien för innovationer i samarbete med FINEP August 2016