Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Methods for sub-scaled demonstrator and control law testing

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att utvärdera och utveckla metoder för delskala demonstratorer för att förstå och föreslå hur dessa kan användas inom teknik och produktutveckling. Detta har genomförts med hjälp av litteraturstudier, faktiska prover, utveckling av flygprovsutrustning och flygdataanalysmjukvara. Man har på så sätt kartlagt och skapat riktlinjer för vilka typer av delskalemodeller som kan användas utifrån det ändamål man har. Delar av detta har validerats med användning av en existerande demonstratror där valda moment har utvärderats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kartläggningen av användning och nytta av skall demonstratorer i produkt och teknik utveckling som har genomförts. Projektet har också identifierat utmaningar inom flygprov detta har lätt till ett nytt projekt, MESTA 2017-01502. Goda relationer med USP San Carlos och ITA har byggts upp och kan ledda till nya samarbeten. Möjligheterna som påvisas för tidig teknikutvärdering är av stort värde för kommande forskning och produkt utveckling på Saab. Ett annat resultat är det gemensamma publiceringarna och den kompetens som doktoranden har byggt upp.

Upplägg och genomförande

Saab och Liu har tillsammans planerat arbetet. En doktorand på LiU har utfört arbetet. Saab har agerat länk mellan det olika partner och har granskat och utvärderat resultaten. LiU doktoranden har varit i Brasilien vi olika tillfällen och gett support för flygtestutrustning och råd runt byggande av skalmodeller. Saab har granskat och utvärderat det som har genomförts oss det olika parterna. Noterbart är att samarbetet har varit försvårat utifrån avsaknad av finansiering oss det Brasilianska partner som har lett till förseningar, t.ex vindtunnel prov som ej är slutfört.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02988

Statistik för sidan