Metapic - Plattformen för hållbara intäkter i framtidens digitala media

Diarienummer 2014-04829
Koordinator METAPIC SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 496 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål var att utveckla vår av marknaden efterfrågade intäktsplattform för bloggar och digital media. Eftersom plattformen är utvecklad, testas live med god feedback och genererar intäkter anses målet vara mycket väl uppfyllt och mer därtill.

Resultat och förväntade effekter

1. En första kommersiellt gångbar version av vår plattform. 2. Ett år efter projektets genomförande väntas Metapic finnas implementerad på fem av Sveriges största bloggportaler, en i Norge och en i Tyskland. 1. Anses uppnådd enligt syfte och mål ovan. 2. Eftersom Metapics intäktsplattform nu finns implementerad på multipla bloggportaler i Sverige och i Norge och att ytterligare flertalet stora svenska samarbetspartners finns i pipelinen finns det mycket goda förutsättningar för att resultatet kommer att uppnås.

Upplägg och genomförande

För att säkerställa projektets effektivitet delades projektet in i nedan beskrivna arbetspaket. I varje arbetspaket ingick ett antal leverabler. Projektet drevs enligt Lean Startup metodik och utvecklingen skedde enligt Scrum. 1. Design & UX 2. Utveckling 3. Projektledning & Affärsutveckling 4. Juridik Med arbetsmetodik enligt Lean Startup och utveckling enligt Scrum har arbetspaketen varit ett bra stöd för att uppnå målet.

Externa länkar

Plattformen för hållbara intäkter i framtidens digitala media.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.