Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Metal nanoparticles, nanoantennas and rare earth ions for energy harvesting in solar cells (Nano2solar)

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 1 897 355 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

The Nano2solar project was focused on the design and development of innovative spectral conversion layers for increasing the efficiency of solar cells, based on rare-earth-doped luminescent materials enhanced by plasmonic effects and by energy-transfer from metal nanoaggregates or nanoantennas. Nano2solar aimed also at establishing a longlasting collaboration between the universities of Luleå, Chalmers, Ca´ Foscari Venice (Italy) and Centro Fermi Rome (Italy) in the materials for energy field and providing a significant boost to the career of the Project Leader, Dr. Enrichi.

Resultat och förväntade effekter

Novel rare-earth-doped materials (inorganic and hybrid) for downconversion and spectral shifting were developed and tested on commercial solar cells. Moreover, the project resulted in a strategic exchange of scientific and technical knowledge between the researchers of Luleå University, Chalmers, Ca´ Foscari (Venice, Italy) and Centro Fermi (Rome, Italy), leading to potential breakthroughs in luminescent materials with enhanced efficiency. Furthermore, the project provided a significant boost to the career of Dr. Enrichi in terms of publications and qualifications.

Upplägg och genomförande

The project was carefully planned for developing both the scientific aspects and the formation and career possibilities of Dr. Enrichi. Efficient broadband downconverting materials were investigated from the physics of the energy transfer to the testing on commercial devices. A strong interaction between researchers, common publications and the sharing of knowledge opened the way to a longlasting collaboration between the involved universities. A significant growth of the PI competences was obtained, both on the scientific aspects and on management and dissemination.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02011

Statistik för sidan