Metabolomics and Drugs applied to metabolic dissorders

Diarienummer 2012-03346
Koordinator Acure Pharma AB - AcurePharma AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - november 2012
Status Avslutat