Mesotheliom - klinisk utveckling

Diarienummer
Koordinator SentoClone AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03181

Statistik för sidan