Mesotheliom - klinisk utveckling

Diarienummer 2009-03181
Koordinator SentoClone AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - oktober 2009
Status Avslutat