Meritering av en kvinnlig forskare genom ett Europeiskt samarbete om patientanpassade bencement

Diarienummer 2010-02073
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 419 654 kronor
Projektets löptid januari 2011 - april 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie international qualification 2010-10-01