Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Meritering av en kvinnlig forskare genom ett Europeiskt samarbete om patientanpassade bencement

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 419 654 kronor
Projektets löptid januari 2011 - april 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02073

Statistik för sidan