Mer meteorologisk information ger nya möjligheter

Diarienummer 2013-04978
Koordinator SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT - SMHI - Avd Sm
Bidrag från Vinnova 445 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att ge nya möjligheter till att beskriva vädersituationer genom att ge tillgång till mer komplett meteorologisk information. Målen som innebar utveckling och lansering av gränssnitt för åtkomst till väderprognosdata och observationer har nåtts. Nya möjligheter har skapats och tjänsterna har börjat användas. Dock är det för tidigt att säga något om nya applikationer som bygger på dessa data.

Resultat och förväntade effekter

Gränssnitten har utvecklats och lanserats enligt plan. Det nya api:t som ger tillgång till väderprognosdata som bygger på högupplöst modell har fått uppmärksamhet i media. Användare har redan börjat ladda ner data.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har skett i stort sett enligt plan. Kostnader för servrar var något lägre än planerat. Kostnaden för egen personal blev också något lägre än planerat. Däremot köptes vissa timmar av konsult in som inte var planerade. Därmed blev kostnaderna för inköp av tjänst blev något högre än planerat.

Externa länkar

Artikel om API för väderprognosdata byggda på högupplöst modell. I vår Utforskare finns länkar till nya nedladdningstjänster/API och metadata.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.