Mentor4Research 2015

Diarienummer 2014-02840
Koordinator KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 3 356 864 kronor
Projektets löptid maj 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att vara en ´katalysator för kommersialisering av forskningsresultat´ märks på lång sikt. Uppskattas ha gett en god start även detta år med flertalet forskare som har utvecklats väl. Måluppfyllelsen för de kortsiktiga målen (deltagare, engagemang, best practice) , samt utfallet utvärderingen har varit god.

Resultat och förväntade effekter

Måluppfyllnad för året har varit god. Deltagare har överlag som tidigare varit mycket positiva till programmet (forskare 9,3 och mentorer 9,3 på skala 1-10, båda nya rekord!). Effekterna av ökad kommersialiering av forskningsresultat är mer långsiktiga.

Upplägg och genomförande

Varje utvald forskare har fått en handplockad affärsmentor. Utöver individuella möten mellan forskare och mentorer har det varit flera regionala möten samt en nationell träff. Varje forskare har haft tillgång till ett s k Reseomkostnadskonto a 30 000 kr för att kunna göra resor (ensam ellertillsammans med mentor) för att skapa marknadskontakter. Programmet har genomförts enligt plan (och under budget primärt pga att Reseomkostnadskontot ej utnyttjats fullt ut).

Externa länkar

Mentor program for academic researchers. Catalyst for commercialization.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.