Mentor4Research - Mentorprogram för forskare på universitet och högskolor

Diarienummer 2009-04031
Koordinator KUNGL.INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - oktober 2010
Status Avslutat