Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mentor4Research - Mentorprogram för forskare på universitet och högskolor

Diarienummer
Koordinator KUNGL.INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04031

Statistik för sidan