Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MEMS Based Reconfigurable RF Systems for Software Radio, Wireless Sensors, and MMID Technology

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 747 913 kronor
Projektets löptid december 2007 - september 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Demonstrera nya, state-of-the-art MEMS baserade antennmoduler lämpliga för integration i lågkostnads-system samt utveckla nya rekonfigurerbara radiokretsar och undersystem avsedda för implementering i telekommunikations och sensor system, för frekvensområdet 20 - 100 GHz.

Långsiktiga effekter som förväntas

MOSART skall stimulera tillverkning av mikrosystem, integrerade kretsar och kommunikations system och komponenter samt skapa nya service funktioner och tillämpningar. MOSART teknologin kommer att vara direkt applicerbara på dessa områden men kan också finna tillämpningar inom sensor system mot publik säkerhet. Alla dessa system har det gemensamt att de behöver miniatyriserade och billiga komponenter med RF sensor och trådlös kommunikations funktionalitet vilka är möjliga genom den RF system-in-package teknik som MOSART kan erbjuda. MOSART kommer genom att vidareutveckla grunden för RF system som är självjusterande eller rekonfigurerbara, något som i sin tur kommer att resultera i en reduktion av storlek, kostnad och effektförbrukning för kretsarna.

Upplägg och genomförande

Demonstratorn i MOSART kommer att implementeras med hjälp av 5 arbetspaket vilka spänner över val av arkitektur och specifikation till komponent och modul design, tillverkning och slutligen integration och karakterisering av demonstratorn: 1. System arkitektur, krets design, och specifikation, 2. Antenn array konstruktion, 3. MEMS tillverkning, LTCC design och 5. Demonstratorn. Genomförandet i form av design och tillverkning (antenner, MEMS kretsar och LCC moduler) kommer att ske i form av två separata körningar, där den första är avsedd för en första design och optimering och den andra för de design modifieringar som framkommer efter den första körningen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 mars 2022

Diarienummer 2007-01975

Statistik för sidan