Membranbaserade jonkanaler för effektiv läkemedelsutveckling

Diarienummer
Koordinator Layerlab Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 470 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - mars 2010
Status Avslutat