Mellanmål på svensk böna

Diarienummer 2016-02438
Koordinator ÅSE-GLASS AKTIEBOLAG - Åse-Glass AB
Bidrag från Vinnova 168 680 kronor
Projektets löptid april 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Klimatsmart protein
Ansökningsomgång Klimatsmart protein - 2016