Mellanmål på svensk böna

Diarienummer
Koordinator ÅSE-GLASS AKTIEBOLAG - Åse-Glass AB
Bidrag från Vinnova 168 680 kronor
Projektets löptid april 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Klimatsmart protein
Ansökningsomgång Klimatsmart protein - 2016

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02438

Statistik för sidan