Medverkande på SI:s Innovative Sweden-utställning i Shanghai

Diarienummer 2012-03347
Koordinator Organoclick AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att träffa potentiella kunder och affärspartners vid eller i anslutning till Svenska Institutets ´Innovative Sweden´ utställningen i Shanghai samt sprida en generell bild av Sverige som ett innovativt miljöteknik land under samma utställning. Målet uppfylldes genom att OrganoClick höll konkreta möten hölls med asiatiska affärspartners samt att OrganoClick bemannade företagets utställningsmonter under utställningen dit ett hundratal personer kom.

Resultat och förväntade effekter

De direkta effekterna och resultatet av deltagandet på utställningen är att OrganoClick är i ett antal konkreta affärsdiskussioner med asiatiska företag vilka kan generera försäljning under 2013. Dessutom har OrganoClick lärt känna personer som kan underlätta företagets framtida närvaro i Asien i form av att dem kan agera dörröppnare till nya affärspartners, agenter eller motsvarande.

Upplägg och genomförande

OrganoClicks representanter deltog på Innovative Sweden utställningen i Shanghai. I anslutning till invigningen av denna hölls en presentation om företaget för utställningens besökare samt att OrganoClicks utställningsmonter bemannades för att kunna förklara vad företaget gör. Därutöver hölls möten med asiatiska affärspartners i anslutning till utställningen. Dessa möten organiserades av OrganoClick med underlättades av Innovative Sweden utställningen genom att denna gav ökad uppmärsamhet och seriositet till besöken.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.