Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Medverkan på "Future Leaders Program" på STS Forum

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för fysik och astronomi
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte och mål var deltagande i STS forum, och "future leaders" programmet, som erbjuds några nominerade yngre personer från hela världen. Konferensdeltagarna är tämligen jämnt fördelade mellan ledare inom akademi, industri och politiker/beslutsfattare från offentlig sektor, med huvudsyfte att främja globala samarbeten för att långsiktigt arbeta för att lösa samhällsproblem. STS Forum är en unik arena för öppna diskussioner om vetenskap och teknik mellan olika aktörer i samhället.

Långsiktiga effekter som förväntas

Medverkan på STS Forum var synnerligen intressant och annorlunda i jämförelse med konferenser inom mitt vetenskapsområde. I synnerhet kan nämnas runda-bordet diskussioner med Nobelpristagare om hur man bibehåller sin kreativitet och hur man att identifierar relevanta problem. Konferensen gav också ett helhetsperspektiv på vetenskap och samverkan mellan akademi, industri och politiska beslutsfattare. Jag, tillsammans med ytterligare en medverkande från "future leaders" programmet, medverkade i en konkluderande paneldiskussion där samtliga sessioner samanfattades.

Upplägg och genomförande

Då medverkan på konferens var målet med anslaget, var upplägg och genomförande synnerligen okomplicerat. Flera av dom svenska deltagarna reste gemensamt via Helsingfors till Kensai Airport, och vidare till Kyoto. Vi bodde på samma hotell. På konferensanläggningen bjöds många tillfällen att nätverka och diskutera med inflytelserika personer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03046

Statistik för sidan