Medverkan på Eurostars Match 4 april Helsingfors

Diarienummer 2016-02651
Koordinator UbiGo Innovation AB
Bidrag från Vinnova 4 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017

Externa länkar

UbiGos webbplats