Medverkan i COST TU0630 Buses with High Level of Service (BHLS)

Diarienummer
Koordinator Bjerkemo Konsult
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid juni 2007 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01814

Statistik för sidan