Medverkan i COST TU0630 Buses with High Level of Service (BHLS)

Diarienummer 2007-01814
Koordinator Bjerkemo Konsult
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid juni 2007 - februari 2011
Status Avslutat