Medtech Sverige 2020

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för teknik i medicin och hälsa
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med satsningen var att visa upp för relevanta makthavare, som kan påverka innovationsklimatet för den medicintekniska och kliniska forskningen, svagheterna och styrkorna i de svenska förhållandena idag och att ge dem inspiration att fatta beslut som stödjer vår vision om Sverige- ett världsledande land inom medicinteknisk och klinisk innovation.

Resultat och förväntade effekter

Projektets mål att öka kunskaperna kring den medicintekniska forskningen och branschen bland centrala aktörer uppfylldes väl med över 100 unika medverkande på de olika aktiviteterna. På den avslutande konferensen belyste socialministern vikten av trippelhelix samverkan inom medicinsk teknik som en lösning på de utmaningar som svensk hälso- och sjukvård står inför. Under hösten 2012 kommer regeringen att presentera en forsknings- och innovationspolitisk proposition. CTMH och Swedish Medtech välkomnas att inkomma med strategier inför propositionen.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i fyra moment, tre workshops och en avslutande konferens. Workshopen behandlade tre områden som man ansåg var särskilt relevanta; innovationsupphandlingar, utvärderingar av medicinteknik samt samverkan mellan forskning, näringsliv och vård. Inför varje workshop var ett antal samtalsledare utvalda för att dela med sig av sina erfarenheter och analyser kring det aktuella ämnet. De idéer och tankar som kom fram under workshopen sammanfattades och vidareutvecklades under den avslutande konferensen i närvaro av Socialminister Göran Hägglund.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.