Medieseminarium för forskare hösten 2014

Diarienummer 2014-04638
Koordinator VETENSKAP & ALLMÄNHET, VA - Vetenskap & Allmänhet VA
Bidrag från Vinnova 33 600 kronor
Projektets löptid maj 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att inspirera forskare att delta i det offentliga samtalet. Målet är att ge forskare ökad insikt i medias förutsättningar och att underlätta deras samarbete med journalister och med lärosätenas kommunikationsavdelningar. De två seminarierna hade sammanlagt 150 deltagare. I och med att seminarierna dokumenterades har långt fler kunnat ta del av innehållet. Filmerna med de medverkandes presentationer har laddats ned mer än 700 gånger. Av dem som besvarat utvärderingsenkäterna trodde mer än 4 av 5 deltagare att de får praktisk användning av det de tagit del av.

Resultat och förväntade effekter

Förhoppningen är att fler forskare ska vilja, kunna och känna sig bekväma med att medverka i media. 89 procent av deltagarna i Uppsala och 71 procent av deltagarna i Göteborg gav seminarieprogrammet betyget 4 eller 5 (på en skala 1-5). En mycket stor majoritet svarade ja på frågan huruvida de tror att forskare i allmänhet skulle behöva delta i liknande seminarier. Det går dock förstås inte att se några långsiktiga effekter av seminarierna än så länge.

Upplägg och genomförande

Seminarierna var upplagda på samma sätt och varade i 3,5-4 timmar. De inleddes med en företrädare för forskningsråden om varför det är viktigt att forskare medverkar i media. Därefter talade två medievana forskare och två-tre journalister från olika typer av medier, liksom en-två kommunikatörer. Seminarierna avslutades med gemensam diskussion. De medverkande i Uppsala fick av deltagarna medelbetyget 4,41 (på en skala 1-5) och i Göteborg medelbetyget 4,18. även seminarielokalerna och informationen kring seminarierna fick mer än 4 i snittbetyg.

Externa länkar

Webbsida med länkar till dokumentationen av samtliga genomförda medieseminarier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.