Medieseminarier för forskare 2013-2014

Diarienummer 2014-02606
Koordinator VETENSKAP & ALLMÄNHET, VA - Vetenskap & Allmänhet VA
Bidrag från Vinnova 57 600 kronor
Projektets löptid april 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att inspirera forskare att delta i det offentliga samtalet. Målet är att ge forskare ökad insikt i medias förutsättningar och att underlätta samarbetet med journalister och med lärosätenas kommunikatörer. De tre seminarierna hade totalt runt 200 deltagare. Filmerna med de medverkandes presentationer har setts 760 gånger. Av deltagarna som besvarat utvärderingsenkäten trodde 86 procent i Stockholm och 96 procent i Umeå respektive Lund att de får praktisk användning av det de tagit del av.

Resultat och förväntade effekter

Förhoppningen är att fler forskare ska vilja, kunna och känna sig bekväma med att medverka i media efter seminariet. 74 procent av deltagarna i Stockholm, 82 procent i Umeå och 92 procent i Lund gav seminarieprogrammet betyget 4 eller 5 (på en skala 1-5). En mycket stor majoritet svarade ja på frågan huruvida de tror att forskare i allmänhet skulle behöva delta i liknande seminarier. Det går dock förstås inte att se några långsiktiga effekter av seminarierna än så länge.

Upplägg och genomförande

Seminarierna varade i 3,5-4 timmar. En företrädare för forskningsråden inledde om varför det är viktigt att forskare medverkar i media. Därefter talade två medievana forskare och två-tre journalister från olika typer av medier, liksom en-två kommunikatörer. Seminarierna avslutades med gemensam diskussion. De medverkande i Stockholm fick av deltagarna medelbetyget 4 (på en skala 1-5), i Umeå 4,14 och i Lund 4,48. även lokalerna och informationen kring seminarierna fick runt 4 i snittbetyg.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.