Medicinska Riksstämman 2014

Diarienummer 2014-05339
Koordinator Svenska Läkaresällskapet
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Riksstämman var att erbjuda ett stort och betydelsefullt tvärdisciplinärt möte med läkares fortbildning som främsta mål.

Resultat och förväntade effekter

Flera av de programpunkter som Läkaresällskapet medverkat i under 2014 lockade till fortsatt intensiv diskussion på Riksstämman. Det vetenskapliga programmet innehöll övergripande ämnen av intresse för flera specialiteter: global hälsa, jämlik vård och hälsa, vårdens organisation och styrning, etik, patientsäkerhet, reproduktiv hälsa, organdonation, smärta, reumatologi och psykiatri med mera.

Upplägg och genomförande

Arrangerades den 4-5 december 2014 på Stockholm Waterfront.

Externa länkar

Medicinska riksstämmans hemsida med bl a programmet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.