Medicinska riksstämman 2013

Diarienummer 2013-04783
Koordinator Svenska Läkaresällskapet
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Meritvärde och kursintyg erbjöds till samtliga deltagare Drygt 2 100 besökare Flera nya medlemmar i SLS

Resultat och förväntade effekter

Se ovan, när det gäller den kvantitativa måluppfyllelsen. Den förnyade Medicinska riksstämman på Stockholm Waterfront belyste på ett tydligt sätt att dagens hälso- och sjukvård ställer höga krav, och att inte minst fortbildning över specialitetsgränserna är en av förutsättningarna för att kunna möta de höga kraven. Det rika utbudet av fortbildning på Medicinska riksstämman gav omfattande exempel på denna typ av fortbildning.

Upplägg och genomförande

Genom att Medicinska riksstämman 2013 flyttade till det centralt belägna Stockholm Waterfront Congress Centre fick stämman en nytändning, vilket borgar gott för framtiden. Samverkan med Sveriges läkarförbund stärkte stämmans legitimitet.

Externa länkar

http://www.sls.se/riksstamman/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.