Medicinsk Tolk

Diarienummer 2016-02003
Koordinator ARILDTUVAN AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2016 - augusti 2017
Status Avslutat