Medicinsk bildinformatik för förbättrad klinisk praxis

Diarienummer 2013-05588
Koordinator SECTRA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Planeringsprojektet har gett oss möjligheten att ta de första stegen vad det gäller att tydligt förbättra vårt internationella forskningssamarbete på den amerikanska marknaden. Vi hoppas och tror att detta kommer att vara ett långsiktigt samarbete med stor potential för båda parter.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av planeringsprojektet är de förväntade då en en fullständig ansökan till VINNMER Marie Curie Industry Outgoing har skickats in samt att en förstudie har inletts har tillsammans med de tilltänkta samarbetsorganisationerna.

Upplägg och genomförande

Två besök genomfördes hos de tilltänkta samarbetsorganisationerna, där vi fick möjlighet att träffa dels flertalet forskningsledare och dels administrativ personal. Dessa möten var väldigt viktiga för att få möjlighet att diskutera projekt som inkluderades i den fullständiga ansökan men också för att diskutera praktiska frågor av vikt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.