MediaDiet

Diarienummer 2017-03641
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Interactive Institute, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 436 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång FashionTech och MediaTech - från analog till digital

Syfte och mål

Projektet skapar en smart navigering av nyhetsflödet baserat på taggning av nyheter med hjälp av maskininlärning och en fördjupad rekommendationstjänst baserad pa läsarens historik och preferenser. Syftet är att ge ett mer relevant nyhetsflöde för användaren, stärka läsarnas engagemang i nyhetsorganisationers utbud och att uppmuntra till en bredare och fördjupad nyhetskonsumtion utanför de egna filterbubblorna. Projektet lanserar en serie skarpa beta-tjänster för Gota Medias läsare som utvärderas och förfinas under projektets gång.

Förväntade effekter och resultat

Den nya navigationstjänsten kommer att öka relevanser för prenumererande läsare, stärka värdet i nyhetsarkivet som rekommenderas för vidare läsning, samt visa att bättre kunskap om användaren och individanpassning inte behöver leda till snävare nyhetskonsumtion och förstärkning av filterbubblor. Utöver navigationstjänsten förbättrar projektet maskinlärningsalgoritmer för att tagga nyhetsartiklar med metadata samt kommer att ta fram guidelines för hur algoritmisk rekommendation kan kombineras med transparens mot användaren kring dennes nyhetskonsumtion.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utgår från ett iterativt arbetssätt där ett antal tjänster testas skarpt med användare och förfinas tillsammans med att algoritmer och rekommendation förbättras.Tekniskt sett bygger projektet på en AI-baserad automatisk taggning av Gota Medias nyhetsarkiv utförd av iMatrics och en rekommendationstjänst baserad på nyheternas fördjupade metadata tillsammans med användarens läshistorik. Detta kopplas till ett användargranssnitt som RISE Interactive jobbar fram som bygger på användarvänlighet i navigering och transparens i rekommendationer.

Externa länkar

Information om projektet och länk till tjänster som utvecklas

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.