Media Lab Competition - Skapa morgondagens mediabolag

Diarienummer 2013-04034
Koordinator MEDIEKOMPANIET NÄRHET HANDELSBOLAG - MEDIEKOMPANIET NÄRHET HB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 448 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med MLC var att genom tävlingsformen skapa en bred uppslutning kring ett mycket aktuellt problem nämligen mediebranschens strukturomvandling. Hur skall man använda sina varumärken, sina prenumeranter, sitt omfattande innehåll och sina starka kanaler för att ersätta tappade intäkter och kunder. Målet med projektet var att identifiera åtminstone en, förhoppningsvis flera, innovativa förslag på bärkraftiga affärsidéer med anknytning till detta problem. Denna ska dessutom ge de bästa förutsättningar att realiseras i ett framgångsrikt företag. Vinnaren blev Tailify.

Resultat och förväntade effekter

MLC attraherade ett antal tävlande med en bred spännvidd. Alla hade mycket innovativ approach och i de allra flesta fall mycket affärsmässiga förslag. En del hade tom redan påbörjat en kommersialiseringfas. Vinnaren, Tailify, visade på en mycket bra kombination av genomförbarhet, ledarskap, affärsmässighet samt inte minst innovativ höjd. Arrangörerna bakom MLC tar nu nästa steg i vilket de tillsammans med ska verka för att öka Tailifys möjligheter att nå sin fulla potential.

Upplägg och genomförande

Projektplanen reviderades ett par gånger under tävlingsperioden men utan några större effekter på de tävlande. Orsaken till justeringarna var lärdomar löpande om kanalval och kanaleffekter. Givet de resurser som fanns tillgängliga för marknadsföringen av MLC så är det arrangörernas uppfattning att effekten blev god. Generellt underskattade MLC svårigheten att nå ut i pressen med budskapet. Konkurrensen är relativt hög när det gäller Innovationstävlingar. Effekten i kanaler som Facebook och egen hemsida var å andra sidan mycket god och väl investerade pengar.

Externa länkar

MLC Facebook sida MLC hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.