Medfinansiering på EU-projekt

Diarienummer
Koordinator Swerea AB
Bidrag från Vinnova 8 850 000 kronor
Projektets löptid januari 2007 - december 2007
Status Avslutat