Medfinansiering av Nordic Innovation call for nordiske helseinnovasjonsprosjekter

Diarienummer 2015-06689
Koordinator Nordic Innovation
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

A Nordic market for Health innovation. A Nordic infrastructure for Entrepreneurs. A Nordic ecosystem for Health innovation described in further detail in the Call-text.

Resultat och förväntade effekter

A Nordic test-bed-infrastructure - a coordinated offering from leading Nordic test-beds to Entrepreneurs, and also a Professional environment that can be marketed outside the Nordics.

Upplägg och genomförande

Through financing 7 Nordic Projects. Analysis and anchoring done before launch.

Externa länkar

Description of the financed Projects, and the background for the initiative as a whole

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.