Med naturen som utgångspunkt-Byggaktörer som konstruktivt samverkar i en organisk struktur för ind

Diarienummer
Koordinator Masonite Beams AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03240

Statistik för sidan