MaXycle - Ny cirkulärekonomisk modell för uthålligt användande av RE-baserade magneter

Diarienummer 2018-02238
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 626 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Användningen av RE magneter ökar pga teknikskiftet mot elektromobilitet. Trots att ingående materialen i magneterna betraktas som kritiska, finns idag ingen effektiv återvinning. Syftet med projektet är att ta fram ett märkningssystem som möjliggör effektiv sortering för att kunna återvinna alla ingående komponenter i NdFeB-magneter med HPMS-processen (väteprocess för magnetskrot). En jämförande livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnad (LCC) för själva produktionsanläggningen samt utvärdering av hälsa-och säkerhetsaspekter vid hantering av metallpulvren ingår.

Förväntade effekter och resultat

MaXycle kommer att leda till att en effektiv produktionsprocess för att återvinna hela magneter med olika förhållanden mellan ingående substanser samt kvalitet på de insamlade magneterna. Till det krävs ett märkningssystem för automatisk sortering med avseende på magnetkomponenter samt vilken typ av antikorrosiv behandling som använts. Hälsa och säkerhetsaspekter kommer att beaktas för hela processen. Dessutom kommer LCA och LCC användas för utvärdering för att om möjligt undvika suboptimering.

Planerat upplägg och genomförande

Ett klassificeringssystem för skrotade magneter med standardiserade kvalitetsskriterier kommer att tas fram för en framtida märkningsstandard. Procedurer för att ta bort korrossionsskydd från magneter innan de går igenom HPMS-processen kommer att tas fram. Magnetpulvren kommer att uppgraderas för att bli nya magneter och metoder för att minimera kontaminationen kommer att undersökas. Bidraget till den cirkulära ekonomin utvärderas med hjälp av LCA och LCC i förhållande till dagens pyrometallurgiska processer. Hälsa-och säkerhetsaspekter under hela processen beaktas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.