MAX IV

Diarienummer 2011-04229
Koordinator Lunds universitet - MAX-lab
Bidrag från Vinnova 11 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2011
Status Avslutat