Mätning av innovation: Vidareutveckling, spridning och tillämpning för långsiktiga effekter

Diarienummer 2017-04401
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Hur kan företag mäta innovation på ett bättre sätt? Denna fråga ställde vi i ett tidigare VINNOVA-finansierat projekt: MIIF - Att mäta innovation och innovativa förmågor. Syftet med detta projekt är att ytterligare handgripligt utveckla och sprida resultaten från föregående projekt. Mer specifikt, målet med detta projekt är att skapa tydlig praktiskt nytta genom storskalig spridning om principer för innovationsmätning i företag, som på sikt leder till ökad innovationsförmåga.

Förväntade effekter och resultat

Genom skapandet av en enkel och tydlig praktikernära handbok för innovationsmätning tillsammans med kunskapsdialoger och etablerandet av ett subnätverk med fokus på innovationsmätning, ämnar vi sprida kunskap om hur innovation kan mätas för ökad innovationsförmåga i organisationer. Vi riktar oss till alla företag som arbetar med innovation, oavsett storlek, ägande eller industri, som aktivt vill följa upp innovation och förstå vad mätning kan (och inte kan) göra.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet fortlöper under 18 månader och dess aktiviteter kan delas in i fyra övergripande kategorier och består av: Kunskapsdialoger och interaktion, Att mäta innovation en handbok för praktiker, Överlämnande av projektresultat till involverade intermediärer samt Ytterligare kunskapsspridning och interaktion. För att sprida resultaten och underlätta genomförandet samverkar vi med det etablerade nätverket Ideation Management Interest Group (IMIG), samt två konsultbolag/intermediärer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.