Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mätning av innovation: Vidareutveckling, spridning och tillämpning för långsiktiga effekter

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juli 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Detta projekt har handgripligt utvecklat resultaten från ett tidigare forskningsprojekt ”MIIF - Att mäta innovation och innovativa förmågor” till att nå tydlig praktisk nytta och storskalig spridning. Detta har gjorts genom att utveckla en praktiskt nyttig handbok om innovationsmätning på svenska som finns tillgänglig på www.innovationsstark.se för alla att ladda ner gratis.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i den handbok och de spridningseffekter som avsågs och har därmed bidragit med ett till verktyg för svenska organisationer i sitt arbete i att bli innovationsstarka. Genom de olika spridningsaktiviteterna och kunskapsdialogerna har även lärande om innovationsmätning inom och mellan företag från olika branscher möjliggjorts.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med två parallella aktivitetsströmmar; 1) genomförande och 2) interaktions och spridningsaktiviteter. Inom ramen för den första vidareutvecklades materialet praktiskt för handboken och densamme utvecklades och färdigställdes, även med hjälp av grafiker, hemsideskapande och tryckeri. Inom ramen för den andra; a) initierades nätverksbyggande med olika organisationer, 2) genomfördes kunskapsdialoger och 3) spridning av resultat till projektets olika parter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 oktober 2017

Diarienummer 2017-04401

Statistik för sidan