Mätning av driftsförhållanden inuti sodapannor

Diarienummer 2008-01315
Koordinator SootTech AB
Bidrag från Vinnova 470 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - december 2009
Status Avslutat