Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mätning av driftsförhållanden inuti sodapannor

Diarienummer
Koordinator SootTech AB
Bidrag från Vinnova 470 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01315

Statistik för sidan