Mätning av driftsförhållanden inuti sodapannor

Diarienummer
Koordinator SootTech AB
Bidrag från Vinnova 470 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01315

Statistik för sidan