Matkasse i Lidköping

Diarienummer
Koordinator Lidköpings kommun - Vård & Omsorg
Bidrag från Vinnova 282 099 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång Frön fortsättning

Syfte och mål

Syftet är att genom att införa matkassen i äldreomsorgens utbud göra det möjligt för äldre att själva klara att fortsätta laga mat men även möjliggöra för hemvården att kunna erbjuda hjälp med matlagning i hemmet till fler äldre. Målet med projektet är att det i Lidköping ska finnas en matkasse för äldre med maträtter som är enkla att färdigställa. Den ska innehålla maträtter för tre dagar i veckan och antingen levereras till bostaden eller kunna hämtas på mötesplatser.

Förväntade effekter och resultat

För den enskilde är maten en viktig del av livet, både fysiskt, psykiskt och socialt. Det nu utvecklade konceptet Matkasse förväntas bidra till att fler äldre kan klara av sin matlagning utan stöd och därmed få en ökad självständighet. Fler äldre kommer få möjlighet att erbjudas matlagning av hemvården i sitt eget hem vilken kan ge positiva fysiska, psykiska och sociala effekter för den enskilde.

Planerat upplägg och genomförande

Tid 2017-10-30 - 2019-06-30 Under det tidigare genomförda utvecklingsprojektet togs det fram ett 30-tal rätter lämpliga för matkassen. I det nu planerade införandet kommer utformningen av dessa rätter och hur de ska förpackas att färdigställas för leverans av kommunens centrala kök, Vänerköket. Utvärdering kommer att ske löpande med två referensgrupper. Utbildning ska genomföras för kostpersonal, kostombud, enhetschefer i hemvården samt biståndshandläggare som sedan kan handleda kollegor och kunder i användandet av produkten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.