Materialutveckling för nästa generations högspännings produkter

Diarienummer 2016-05395
Koordinator ABB AB - ABB Components - Ludvika
Bidrag från Vinnova 1 987 019 kronor
Projektets löptid mars 2017 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Målet för projektet är att utveckla och utvärdera nya material och processer för högspänningsprodukter.

Förväntade effekter och resultat

Nya material, medföljande tillverkningsprocesser och en ökad kunskapsbas för en ny generations högspänningsprodukter med ökad prestanda, tillförlitlighet, säkerhet och miljövänlighet.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet i projektet är uppdelat i fyra etapper. Etapp 1: Studera effekten av höga elektriska fält på nya material. Etapp 2: Studera processparametrar för nya material i tillverkningsprocesser. Etapp 3: Skala upp och prova processer för tillverkning av nya material. Etapp 4: Elektriskt prova prototyper tillverkade med nya material och processer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.