Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Materialutveckling för nästa generations högspännings produkter

Diarienummer
Koordinator ABB AB - ABB Components - Ludvika
Bidrag från Vinnova 1 984 621 kronor
Projektets löptid mars 2017 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med detta projekt var att utveckla nya material och processer för nästa generations högspänningsprodukter. Projektet har utvecklat tre nya ledande bläck: a) zinkbaserat, b) kopparbaserat och c) nickelbaserat, samt tillhörande system för bläckstrålebaserad tryckning. Resultaten från projektet överträffande förväntningarna och RISE Acreo och ABB planerar att gå vidare med resultaten.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat en helt ny approach inom tryckta ledande filmer. Fördelarna med det nya tillvägagångssättet är 1) sänkt materialkostnad i jämförelse med dagens system och 2) den nya processen kräver ingen värme för att sintra den printade filmen, vilket medför sänkt kostnad för tryckutrustning samt breddar urvalet av substrat som kan användas.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i aktiv samverkan mellan RISE Acreo och ABB. Specifika tekniska koncept har vid flera tillfällen modifierats utifrån upptäckter gjorda under genomförandet. Projektdeltagarna kommer att ta fram en projektplan för att fortsätta att implementera resultaten i den tilltänkta applikationen. Resultaten har också öppnat upp möjligheter för ABB att använda koncepten i ytterligare applikationer. RISE Acreo kommer att fortsätta arbetet med nya material och processer inom ramen för det EU-finansierade projektet ”LEE BED”.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05395

Statistik för sidan