Materialforskning och samverkan genom Sverige-Kina materialcentrum

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 2 925 800 kronor
Projektets löptid november 2007 - februari 2011
Status Avslutat