Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Material för framtidens jordbruk

Diarienummer
Koordinator Innovatum AB
Bidrag från Vinnova 574 307 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

I projektet har vi genomfört en innovationstävling. Den var inriktad på täckdukar inom frilandsodling. Syftet med tävlingen har varit att generera innovativa idéer, som både möter jordbrukets funktionsbehov och även minskar nyttjandet av fossil plast. Det vinnande bidraget från tävlingen, ViridiFibra, har redan lanserat sin cellulosabaserade odlingsduk på marknaden. Ett annat syfte var att stimulera användningen av testbäddar i utvecklings- och verifieringsfaser. De engagerade testbäddarna har varit delaktiga i utvecklingen av det vinnande bidraget och tävlingen.

Resultat och förväntade effekter

Det viktigaste resultatet har varit att skapa innovation inom lantbruket, med syftet att minska användandet av fossil plast i odlingsdukar. Detta ser ut att nå god framgång, då det vinnande bidraget redan har lanserat sin produkt på marknaden. Projektet har också etablerat gott samarbete mellan testbäddar i utvecklingssyfte.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i följande steg: 1. Tävlingen startades formellt på Borgeby Fältdagar 2018. 2. En tävlingsplattform etableras där strukturen för tävlingen presenteras. Detta möjliggjordes via gott samarbete i projektgruppen. 3. De inkomna bidragen granskas av juryn och bidragen prioriteras. Följdfrågor ställs till de tävlande 4. En andra bedömning av bidragen genomförs där dessa kan rangordnas och betygsättas. 5. Vinnaren utses av juryn. Denna presenteras sedan som avslutning på projektet under Borgeby Fältdagar 2019.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2018

Diarienummer 2018-00842

Statistik för sidan