Material för framtidens jordbruk

Diarienummer 2018-00842
Koordinator Innovatum AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar 2017

Syfte och mål

Mobilisera idéer och talanger för nya miljöinnovationer som bidrar till minskad plastanvändning i jordbruket. Öka användningen av testbäddar inom utveckling/verifiering av nya hållbara, materialinnovationer. Skapa nätverk/dialog mellan områdets aktörer för att bidra till högre förståelse för frågan.

Förväntade effekter och resultat

Innovationstävlingen syftar till att uppmärksamma hur den fossilbaserade plastanvändningen inom jordbruket, med fokus på odlingsdukar för frilandsodling, kan minskas. Detta kan genomföras antingen genom materialutbyte eller effektivisering med avseende på användning och cirkularitet. Övriga förväntade effekter är att nya fossilfria material utvecklas, för användning såväl inom som utom jordbruket. Samt att nya samarbeten, för minskad negativ miljöpåverkan från jordbruket, etableras mellan olika aktörer.

Planerat upplägg och genomförande

1. Kommunikation kring tävlingen går ut i alla medverkande aktörers nätverk 2. Tävlingen påannonseras, Borgeby Fältdagar, juni, 2018 3. Inkommande ansökningar beaktas 4. Tävlingen påannonseras åter, Elmia Lantbruk, oktober, 2018 5. Inkommande ansökningar gallras 6. Ansökningstiden till tävlingen stänger, december, 2019 7. Finalisterna utses, mars, 2019 8. Finalisterna färdigcoachade för presentation i pitch-format, maj, 2019 9. Vinnaren presenteras under Borgeby Fältdagar, juni, 2019 10. Följdinsatser diskuteras med Vinnova 11. Slutrapport, september, 2019

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.