Material för framtidens jordbruk

Diarienummer 2018-00842
Koordinator Innovatum AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2019
Status Beslutat
Utlysning Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar 2017